TR

Location

Turkey
Ankara
high school icons: 
Overview: 

Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji Ankara'da ilk ve orta öğretim düzeyinde eğitim veren bir vakıf okuludur. 1930-1931 eğitim ve öğretim yılında anaokulu ile eğitim etkinliklerine başlamış, ardından 1931, 1933 ve 1936 yıllarında açılan ilkokul, ortaokul ve lise kısımlarıyla Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir.

TED Ankara Koleji, TED Ankara Yenişehir Lisesi olarak kurulmuş cumhuriyetin ilk özel okuludur. Yenişehir Lisesi Türkçe Eğitim-Öğretim uygulamaktaydı. 1953 yılında lisenin bütün eğitimi Türkçe , Edebiyat, Dil ve Anlatım, Tarih ve Coğrafya dersleri hariç İngilizceye çevrilmiştir. 1953 yılında yönetimi TED Ankara Koleji Vakfı'na bırakılan okul bugüne kadar 27,000' i aşkın mezun vermiştir. Ted Ankara Koleji'nin İncek'te bulunan yeni yerleşkesi, dünyanın en büyük ikinci, avrupanın en büyük anaokul ilköğretim ve lise yerleşkesidir. 2013 yılı öğrenci sayısı 5500'dür.

TED Ankara Koleji Özel Lisesi'nde 3 tane eğitim programı seçeneği vardır. Bunlar:

  1. Ulusal program (Millî eğitim müfredatı uygulanır.
  2. BİY(Bilim İnsanı Yetiştirme) Programı.

Bu programda okumaya hak kazanmak için, her sene Nisan ayında yapılan sınavda başarılı olmak gerekir.Bu sınav 6, 7 ve 8.sınıf ilk dönem konularını içermektedir.Sınava giren öğrenciler başarılarına göre sıralanır. Yaklaşık olarak her sene okul içinden 65 öğrenci (Toplam 70 ) alınır. TEOG sınav sonuçları açıklanması ile YEP (Yerleştirmeye Esas Puan) %0,5 oranında BİY sınav notuna eklenir.

3. IB(Uluslararası Bakalorya) Programı

TED Ankara Koleji Lisesi'nin eğitim dili İngilizce olduğundan dolayı bu üç programda da dersler İngilizcedir. Millî Eğitim Bakanlığı'nın da öngördüğü şartlar nedeniyle TED Ankara Koleji Lisesi'nde 9. sınıfı okumaya hak kazanmak için Türkçe ve İngilizce derslerinden yeterlilik (hazırlık) sınavına girilmesi ve en az 4(70) notu alması gerekmektedir.