Gelire Göre Tercih Edilen Üniversiteler

Sosyo-ekonomik olarak üst seviyede olan ailelerin çocukları ile ilgili yapılan yeni bir araştırma, yepyeni verileri ortaya çıkardı. Araştırmaya göre Dartmouth, Princeton, Yale, Penn and Brown’un içinde bulunduğu Ivy League’ deki 38 üniversitenin öğrencilerinin çoğunluğu, aynı zamanda gelir seviyesinin en üst  %1’lik dilimin içindeki ailelerin çocuklarından oluşuyor. Yani yüksek gelir gurubundaki her dört öğrenciden biri tercihini iyi bir universitede eğitimdan yana kullanıyor. Bu oran, nüfusun %60’ını düşük gelir grubunun oluşturduğu düşünülürse daha çok önem kazanıyor.

September 2018
financial aid and scholarships
cemdelbir's picture

Cem Delbir

Sosyo-ekonomik olarak üst seviyede olan ailelerin çocukları ile ilgili yapılan yeni bir araştırma, yepyeni verileri ortaya çıkardı. Araştırmaya göre Dartmouth, Princeton, Yale, Penn and Brown’un içinde bulunduğu Ivy League’ deki 38 üniversitenin öğrencilerinin çoğunluğu, aynı zamanda gelir seviyesinin en üst  %1’lik dilimin içindeki ailelerin çocuklarından oluşuyor. Yani yüksek gelir gurubundaki her dört öğrenciden biri tercihini iyi bir universitede eğitimdan yana kullanıyor. Bu oran, nüfusun %60’ını düşük gelir grubunun oluşturduğu düşünülürse daha çok önem kazanıyor.

Buna karşılık, düşük gelir seviyesine sahip ailelerin çocuklarının ancak %1'den daha azı prestijli bir üniversiteye devam edebilme şansı buluyor. Başka bir deyişle, Ivy League veya prestijli üniversitelere devam eden 10 öğrenciden 4’ü yüksek gelir grubuna ait. Bu aynı zamanda düşük gelirli ailelerden gelen öğrencilerin prestijli üniversitelerden çok 2 veya 4 yıllık diğer üniversitelere yöneldiklerini gösteriyor.

   

Üst Gelir Grubu

(Geliri $630K/yıl ve üstü)

(%)

Alt Gelir Grubu

(Geliri $65K/yıl ve altı)

(%)

1. Washington University in St. Louis 21.7 6.1
2. Colorado College 24.2 10.5
3. Washington and Lee University 19.1 8.4
4. Colby College 20.4 11.1
5. Trinity College (Conn.) 26.2 14.3
6. Bucknell University 20.4 12.2
7. Colgate University 22.6 13.6
8. Kenyon College 19.8 12.2
9. Middlebury College 22.8 14.2
10. Tufts University 18.6 11.8

 

Öte yandan birçok üniversite, yoksul öğrenciler konusunda rol alıp farkındalık yaratmaya çalışırken, bazı seçkin üniversiteler eğitime erişimi geniş bir alana yaymak için düşük gelir grubundaki ailelere uygun fiyat alternatifleri sunuyorlar. İşte bu amaçla en çok sayıda az gelirli öğrenciyi kabul eden "elit” okulların sıralaması ve bu öğrencilerin toplam öğrenci sayısı içindeki oranı: 

 

Alt Gelir Grubu / Toplam

(%) 

1. University of California, Los Angeles 19.2
2. Emory University 15.9
3. Barnard College 15.3
4. New York University 14.3
5. Vassar College 13.8
6. Bryn Mawr College 13.7
7. Massachusetts Institute of Technology 13.5
8. University of Miami (Fla.) 13.1
9. Brandeis University 12.9
10. Wellesley College 12.5

 

Diğer taraftan, başka bir araştırmada üniversitelerin düşük gelirli ailelerden gelen öğrencileri üst gelir grubuna taşıma başarısını ölçen çalışmaya göre "elit" üniversiteler değil, orta sınıf devlet üniversiteleri başarılı oluyorlar. Aşağıdaki tabloda yer alan hareket hızı sütunu, düşük gelirli bir aileden gelen ve daha sonra yüksek gelirli bir aileye dönüşen öğrencilerin oranını gösteriyor.

 

Alt Gelir Grubu Öğrenci Oranı

(%)

Başarı Oranı

(%)

Hareket hızı

(%)

1. Vaughn College of Aeronautics and Technology 66.0 66.4 43.9
2. City College of New York 60.5 62.9 38.1
3. Texas A&M International University 60.7 62.4 37.9
4. Lehman College 64.6 57.0 36.8
5. Bernard M. Baruch College 52.3 69.2 36.2
6. California State University, Los Angeles 59.6 60.0 35.7
7. Crimson Technical College 55.4 64.1 35.5
8. University of Texas-Pan American 64.0 53.5 34.2
9. New York City College of Technology 66.2 50.9 33.7
10. John Jay College of Criminal Justice 54.4 61.1 33.2

 

Tüm bu analizlerin yanında Harvard, Yale, Stanford, Princeton, Columbia ve Massachusetts Institute of Technology gibi üniversiteler, ABD’nin genel olarak en prestijli ama aynı zamanda en yüksek ücretli üniversiteleri listesinin başında yer alıyorlar. Oldukça eski geçmişe sahip bu üniversitelerde okumak ise eşi bulunmaz bir şans!