Eğitimde Maddi İmkanlar ve Fırsatlar

Kampuster.com henüz hayata geçmemişken, bilinçli ve düzenli yol alabilmek adına birçok anket gerçekleştirdik. Anketlerin sonuçları rotamızı oluşturdu ve kampuster.com olarak hem öğrencilerin hem de velilerin gereksinim duydukları bilgilere erişebilecekleri bir kaynak olmak için yola koyulduk.

Gerçekleştirdiğimiz anketlerin birinde öğrencilerin ve velilerin yurtdışı eğitime dair en büyük çekincelerini öğrenmek istedik ve her iki gruba da ayrı ayrı sorular yönelttik. Anket sonucunda veliler için en önemli çekincenin öğretim ücretleri ve yaşam giderleri olduğunu gördük.

September 2018
financial aid and scholarships
cemdelbir's picture

Cem Delbir

Kampuster.com henüz hayata geçmemişken, bilinçli ve düzenli yol alabilmek adına birçok anket gerçekleştirdik. Anketlerin sonuçları rotamızı oluşturdu ve kampuster.com olarak hem öğrencilerin hem de velilerin gereksinim duydukları bilgilere erişebilecekleri bir kaynak olmak için yola koyulduk.

Gerçekleştirdiğimiz anketlerin birinde öğrencilerin ve velilerin yurtdışı eğitime dair en büyük çekincelerini öğrenmek istedik ve her iki gruba da ayrı ayrı sorular yönelttik. Anket sonucunda veliler için en önemli çekincenin öğretim ücretleri ve yaşam giderleri olduğunu gördük.

Her ne kadar velilerin anket cevapları tahminlerimiz ile birebir uyum göstermiş olsa da ankete katılan öğrenciler beklentilerimizin aksine,  sorulara bizleri şaşırtan cevaplar verdiler.​ Bizler öğrencilerin çekincelerini ailelerinden uzak olmak, kültürel farklılıklar ve yabancı dil gibi maddelerin oluşturmasını beklerken anket verileri bunu yansıtmadı. Çünkü bugünün gençleri, saydığımız durumları kendini geliştirebilmek adına bir fırsat olarak görecek kadar cesur ve en büyük çekincelerinin yurtdışı eğitimin maddi boyutları olduğunu belirtecek kadar da bilinçliler. Bu anket sonucunda tahmin etmediğimiz bir şekilde tıpkı velilerde olduğu gibi öğrencilerin de en büyük çekincelerinin maddi yönde şekillendiği gerçeği ile karşılaştık. İşte bu yüzden kampuster.com’da burslara, finansal desteklere, maddi yükü azaltan ya da azaltabilecek konulara mümkün olduğunca çok yer vereceğiz.

Konuların işlenişini 3 bölümde ele almaya karar verdik;

1. Makaleler ve rehberler bölümümüzde hem öğrencilere hem de velilere yol gösterici yazı ve güncel bilgiler ile kaynak sağlamak.

2. Blog bölümünde yer verdiğimiz bursiyer blog alanında güncel konuları detaylı bir şekilde işleyip ele almak.

3. Yakın bir zamanda hayata geçirecek olduğumuz haberler bölümü ile de en yeni gelişmeleri kaleme alıp bilgilerinize sunmak.

Kampuster.com kullanıcıları bu bölümleri takip ederek, örneğin New York eyaletindeki üniversitelerde öğrenim görmeyi hedefliyorlarsa birinci adımda, makaleler ve rehberler bölümümüzde yer alan New York eyaletinde bulunan üniversitelerin hangileri ne kadar burs veriyor ve başvuru süreçleri nasıl işliyor gibi temel konularda bilgi edinebilecekler. Daha sonra Bursiyer’de yer alan güncel incelemeler ile son gelişmelere göre ne yapmaları gerektiği konusunda fikir sahibi olabilecekler. Örneğin bu günlerde ABD’de gündemde olan senelik 125 bin doların altında kazancı olan ailelerin çocuklarının eyalet üniversitelerinde  ücretsiz eğitim alabilmesi konusunun kendilerine olası etkilerini öğrenebilecekler. Üçüncü ve son adımda ise haberler bölümündeki en yeni ve güncel gelişmelerin takibini sağlayarak yurtdışı eğitimde genel trend hakkında bilgi sahibi olabilecekler.